ESL Jobs at Dalian, Qingdao, Wuxi, Datong, Huzhou, Suzhou

Full-time 10 Positions in Dalian, Qingdao, Wuxi, Datong, Huzhou, Suzhou. 13,000 - 16,000 RMB + Housing Allowan at Dalian, Qingdao, Wuxi, Datong, Huzhou, Suzhou in Dalian, Qingdao, Wuxi, Datong, Huzhou, Suzhou 15-06-2017

welcome post resume to our workers!